Použití senzorů v živočišné výrobě

V průběhu implementace senzorů CleverFarm na zákaznické farmy se ukazuje, že by velké množství farmářů ... Číst více

Monitorování stavu skladované úrody v silech

Při letošním neobvykle brzkém nástupu vysokých teplot se nám o to dříve a stejně rychlým tempem blíží doba sklizně. Číst více

Bezpečné uskladnění úrody v halách

Úroda je ještě na poli, ale již nyní je nutné myslet na její uskladnění. Číst více

Minimalizace rizika ztráty práva k užívání či jeho nezákonné směny

Již jsme se zmínili o rizicích uzavírání pachtovních smluv se spoluvlastníky pozemků. Číst více

Rizika plynoucí z pachtovních smluv

Většina zemědělských subjektů dnes hospodaří na půdě, kterou má propachtovanou od vlastníků půdy. Číst více

IoT přináší řadu výhod do zemědělství

Internet věcí, IoT, přináší do zemědělství řadu nových možností, jak chytře a efektivně hospodařit. Číst více

Internet věcí „IoT“ v zemědělství

Už jste někdy slyšeli pojem IoT a nemáte jasno, o co se jedná? Číst více