Snadné farmaření s CleverMaps

08. srpen 2013

V těchto dnech vstupujeme na rumunský trh s pilotním projektem CleverFarm. Proč právě CleverFarm? Jednoduše proto, že pomůžeme farmářům s agendou plánování a správy polí, takže budou mít víc času soustředit se na to, co nejlépe umí, tedy na samotné farmaření. Odpadne jim složitá evidence např. v excelových tabulkách. Online se dostanou k údajům o běžných činnostech spojených s hospodařením na poli i mimo něj. Jedná se především o oblasti setí, hnojení, ochrany rostlin, sklizně, vedení stájového deníku a v neposlední řadě správy majetku a správy nájemních smluv. Systém pracuje nad daty z LPIS (Land Parcel Information System)  a je schopný generovat žádosti o dotace z Evropské Unie. Veškeré informace jsou dostupné online ve webovém prohlížeči, což umožňuje okamžitý přehled o tom co se na farmě děje, ať je farmář kdekoli. Doufáme, že toto ulehčení využijí brzy  farmáři nejen v Rumunsku, ale i v dalších evropských zemích.