Vznikla nová společnost Moře půdy

13. duben 2018

Společnost CleverMaps, a. s. se rozhodla pro prodej projektu Moře půdy, který se věnuje zprostředkování prodeje půdy, a to především formou aukce. K 5. dubnu tak vznikla nová samostatná společnost Moře půdy, s. r. o. se sídlem v Modřicích u Brna.

Projekt Moře půdy měl od počátku cíl vracet půdě její hodnotu a zabránit spekulantům nakupovat pozemky za nevýhodných a mnohdy i nejasných podmínek. Zprovoznění aukčního portálu pro prodej a nákup půdy pomohlo obchodování s pozemky ztransparentnit a dát možnost každému potenciálnímu zájemci pozemky koupit.

Spolu s aukcemi se začal rychle rozvíjet i přímý prodej, projekt začal žít svým životem a agenda postupně narůstala. Přestože se projekt stal úspěšným, jeho zaměření se natolik odchyluje od zamýšleného směřování společnosti CleverMaps, tedy od tvorby „chytrých map“, že se její zástupci rozhodli dalšímu rozvoji projektu již nevěnovat své úsilí. Tuto činnost chtějí proto v rámci svého podnikání ukončit.

Na prodeji se CleverMaps domluvila se společností CORFIN Capital Partners, SE, přičemž prodejní cena není stranami zveřejněna. „Společně jsme se dohodli na podmínkách předání tak, aby prodávající i nakupující klienti nebyli nijak omezeni a aby byl zajištěn další chod aukcí i přímých obchodů.“ potvrdila Kristýna Ryšávková, manažerka projektu Moře půdy.

Společnost CleverMaps, a.s. se bude v rámci svých aktivit nadále věnovat vývoji chytrých aplikací, které vizualizují data nad mapami a významně zjednodušují tradiční papírové agendy. Zástupci společnosti jsou přesvědčeni, že přesně v této oblasti je jejich silná stránka a právě zde mohou nejlépe využít znalostí, kterými disponují.