CleverMaps sází STROMY

08. October 2015

Brno 8. října 2015 - Společnost CleverMaps se připojuje k iniciativě společnosti Kentico - Trees for Bugs. Za každou chybu, kterou zákazníci objeví v našem produktu CleverAssets, vysadíme živý strom. Zároveň se zavazujeme, že chybu opravíme do 7 dnů od nahlášení. Vysazený strom ponese jméno člověka, který na chybu upozornil. Jeho přesné umístění bude možné dohledat v online v mapové aplikaci. Tento víkend budeme sázet 30 stromů.

Podívejte se, kde všude jsme sázeli.

“V CleverMaps tráví většina z nás svůj volný čas v přírodě. V létě trháme rekordy v jízdě na kole do práce. Iniciativa Trees for Bugs je nám proto velmi blízká. Uvádíme na trh produkt CleverAsets, který je navíc určen pro segment farmářů a zemědělských družstev,” říká Jan Sirotek, CEO CleverMaps.

CleverAssets je softwarová služba zajišťující správu nemovitého majetku. Jedná se především o přehlednou online agendu nájemních a pachtovních smluv, které zemědělci uzavírají s vlastníky půdy. Hospodář díky aplikaci vidí na mapě všechna pole, kde hospodaří, a je upozorňován na smluvní problémy a nesoulad. Zemědělská družstva a farmáři, kteří hospodaří na plochách větších než 100 ha, zpravidla uzavírají stovky až tisíce pachtovních smluv. Chyby v evidenci mohou vést ke ztrátě práva hospodařit a ztrátě dotací.

O Trees for Bugs: S iniciativou přišla česká firma Kentico software v roce 2009. Doposud bylo v ČR vysazeno více než 1000 stromů. V sobotu 10. 10. 2015 proběhne výsadba celkem 150 stromů. Společnost Kentico vysadí 120 stromů, CleverMaps 30 stromů.

Foto ze sázení - sobota 10.10. 2015