Quo vadis česká geoinformatiko?

04. July 2013

Máme radost, že se někdo začal koncepčně zajímat o geoinformatiku! Ministerstva vnitra, životního prostředí, pro místní rozvoj, obrany a dopravy a Český úřad zeměměřický a katastrální se dohodly na těsné spolupráci na vypracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 pod koordinací Ministerstva vnitra. 

3. července 2013 jsme se v Olomouci zúčastnili semináře pro přípravu této strategie. Jednalo se o setkání komerční a státní sféry. Zaznělo hodně názorů a podnětných informací. Řešily se kontroly kvality zadaných tendrů vysoutěžených “na cenu”, možnost poskytování státních dat zdarma, kvalita absolventů, celoživotní vzdělávání, sdílení soukromých dat na státním mapovém portálu, očekávání Google task a další. 

Volně dostupná data podporujeme a doufáme, že celá tato aktivita je krok správným směrem, který přiblíží obor geoinformatiky širší veřejnosti.