Komplexní řešení pro odvětví infrastruktury SyMAP

Zpřehledňujeme a zjednodušujeme práci v oblasti správy a výstavby liniových staveb pomocí online aplikací, které pracují s aktualizovanými daty z katastru nemovitostí.

Moduly aplikace SyMAP spolu se službou pro zpracování záborových elaborátů představují komplexní řešení pro odvětví infrastruktury a dopravy. 
Online aplikace SyMAP aktuálně obsahuje moduly:

  • Vlastnictví a majetek, 
  • Projektování s katastrem 
  • a Příprava staveb. 

Zákazník může vzhledem k charakteru jeho podnikání využívat pouze jeden z modulů, ale mohou mu být k užitku i všechny zároveň.
Aplikace vizualizuje data v mapě, a tím přináší větší přehlednost a lepší orientaci do zpracovávané agendy. Zároveň používá pravidelně aktualizovaná data z katastru nemovitostí, čímž umožňuje předcházet rizikům, šetří čas
i náklady klienta.