Česká spořitelna

Tradiční banka s touhou inovovat

Česká spořitelna, člen skupiny Erste, je největší bankou v České republice, měřenou počtem klientů a, se 190letou historií, i jednou z nejstarších. Slogan České spořitelny "Jsme Vám blíž" ztělesňuje skutečnost, že má největší síť poboček na trhu, stejně jako nejvyšší hustotu bankomatů a prodejen. Silné stránky banky - její tradice a velikost - jsou podporovány třemi pilíři strategie: digitální transformace, větší přiblížení se ke klientům a rozšíření a přizpůsobení nabídek pro každého klienta.

VÝZVA

Jsme opravdu blíže k našim klientům?

Současný finanční trh je ovlivněn nově vznikajícími bankami, novými digitálními technologiemi, zejména cloudovými a mobilními, a měnícím se chováním zákazníků. I s největší pobočkovou sítí a nejvyšší hustotou bankomatů a prodejních míst však pro Českou spořitelnu zůstává otázka "Jsme opravdu blíže k našim stávajícím a potenciálním zákazníkům?", jak značí a slibuje náš slogan?. Aby mohla Česká spořitelna odpovědět kladně na tuto otázku, musí dosáhnout následujících cílů:

• Přístupnost a dostupnost služby v době očekávané zákazníky
• Maximální pokrytí obyvatelstva, dosažení jeho tržního potenciálu
• Optimální pokrytí trhu s nízkou úrovní překrývání
• Rekonfigurace aktuální sítě bez rizika odlivu zákazníků a snížení kvality zákaznického servisu
• Zvolený formát prodejní jednotky přizpůsobený potřebám a potenciálu konkrétní lokality a její spádové oblasti
• Celkové potvrzení a dodržování hesla společnosti „Jsme Vám blíž“

„I po několika měsících používání jsme stále nadšeni, jak snadno pochopitelným způsobem lze naše obchodní data vizualizovat.

Jan Drobný - Optimalizace pobočkové sítě Česká spořitelna, a. s.

ŘEŠENÍ

Pochopení toho, jak se dostat zákazníkům blíž

Údaje České spořitelny jsou zpracovávány a uchovávány ve více systémech a zahrnují obrovské množství údajů o návštěvách poboček, bankomatů a platbách prostřednictvím kreditních a debetních karet.

Vedoucím pracovníkům poboček chyběl snadný způsob, jak kombinovat data z různých zdrojů, analyzovat je na základě konkrétních obchodních potřeb a prezentovat je ve snadno srozumitelné podobě.

Společnost CleverAnalytics skombinovala veškerá interní data s externími demografickými údaji, jako je kupní síla nebo migrace v rámci regionů, a obeznámila vedení pobočkové sítě s následujícími postřehy:

• Skutečné spádové oblasti každé pobočky
• Překrývání s vnitřní i vnější konkurencí
• Přehled aktivit klientů v různých časech a regionech
• Tržní potenciál pro každou pobočku
• Skutečný podíl na trhu
• Proniknutí klíčových produktů na trhu

CleverAnalytics přineslo novou metriku, a to jak pro každou pobočku, tak i pro běžné a zakázkové administrativní oddělení.

VÝSLEDKY

Obchodní rozhodnutí řízená daty

Za pomoci kombinace vybraných interních a externích dat poskytlo CleverAnalytics komplexní přehled o bankovním trhu. Současně přinesla společnost CleverAnalytics detailní přehled o chování a potřebách zákazníků prostřednictvím geolokace a analýzy stovek milionů karetních transakcí a návštěv zákazníků na pobočkách.

Skombinováním získaných informací s externími sociodemografickými údaji bylo zjištěno skutečné pokrytí trhu, jeho potenciál a podíl, a vhodný formát a strategie pro každou pobočku byly vybrány tak, aby odpovídaly místním podmínkám.

Chcete vědět více? www.cleveranalytics.com