Online evidence agendy správy majektu v CleverAssets

Přinášíme přehled do agendy správy majetku, hlídáme změny a zjednodušujeme řadu úkonů. Jednoduchá evidence pachtovních smluv ušetří mnoho času i nákladů.

CleverAssets je online aplikace pro správu půdy s chytrým mapovým oknem, které vám zobrazí umístění vašich pozemků spolu s dalšími informacemi.

  • CleverAssets slouží jako online evidence pachtovních smluv.
  • Pracuje s aktuálními daty z katastru nemovitostí
    i z databáze LPIS.
  • Upozorňuje na změny, hlídá termíny a identifikuje rizika.
  • Zjednodušuje směnu pozemků.
  • Obsahuje šablony pro generování nových pachtovních smluv.
  • Automaticky propočítává výši pachtovného a slouží jako evidence plateb.
  • Snadno generuje daňová přiznání během pár kliků.
  • Poskytuje přehledné grafické výstupy, analýzy i reporty přinášející přehled do správy vlastních i propachtovaných pozemků.

Uživatelsky přívětivé prostředí významně zpříjemňuje práci
s aplikací. Přístup do aplikace je umožněn neomezenému počtu uživatelů. V aplikaci lze navíc pracovat z libovolného zařízení bez nutnosti instalace programu.